سالن آرایش گل نرگس به صورت تخصصی در خدمت نو عروسان می باشد