خانه انجمن ها انجمن پرسش و پاسخ تا چه میزان کراتینه کردن مو ها نتیجه دارد؟ پاسخ به : تا چه میزان کراتینه کردن مو ها نتیجه دارد؟

#1552

golenarges
سرپرست کل

نتایج درمان های کراتینه کردن مو بین استفاده کننده ها متفاوت است. در بعضی ها همان انتظاری که از قبل دارند، برآورده می شود و ماه ها موهای شان صاف و لخت باقی می ماند ولی در بعضی دیگر رضایت مندی کمتر است و فقط تا چند هفته موها به حالت اولیه باقی می ماند